Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

SvK en andere aandoeningen

Jongens en mannen met het Klinefeltersyndroom hebben vaak ook last van andere aandoeningen. Door het Klinefeltersyndroom is de kans op andere aandoeningen groter. Zo bestaat er een verhoogde kans op borstkanker.

Veel voorkomende aandoeningen:

  • Botontkalking (Osteoporose)
  • Reuma
  • Overgewicht (Obesitas)
  • Spataderen
  • Diabetes
  • Slaapapneusyndroom (OSAS)

Daarnaast kunnen verschillende leer- of ontwikkelingsstoornissen optreden. Enkele belangrijke zijn:

Dysfatische ontwikkeling

Toelichting en link naar meer info.

PDD-NOS

Toelichting en link naar meer info.

Dyslexie

Toelichting en link naar meer info.