Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Ouders voor ouders

Om elkaar als ouders te kunnen helpen met advies, een luisterend oor en vooral via herkenning worden er online bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende thema’s an bod komen. Denk daarbij aan: omgaan met emoties, voeding, medicatie, slaapproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling. De eigen ervaringen staan hierbij centraal, maar het streven is om ook experts aan te laten sluiten voor informatie of het beantwoorden van algemene vragen.
Je kunt je hiervoor aanmelden bij ouders@klinefelter.nl. In de agenda staat wanneer de online bijeenkomsten zijn gepland.

Inmiddels zijn er ook ouders die elkaar buiten de bijeenkomsten om ontmoeten. Uit alle delen van het land zijn ouders betrokken bij dit netwerk en wie behoefte heeft aan persoonlijk contact kan daarvoor het initiatief nemen.

Ouders zijn uiteraard ook welkom op de reguliere lotgenotendagen waarin alle drie de groepen (mannen met Klinefelter, hun partners én ouders) samenkomen. Vaak wordt een deel van het programma ook gesplitst uitgewerkt om ieders specifieke behoefte of blikveld aandacht te kunnen geven. Kijk in de agenda voor de aankondiging van bijeenkomsten.