Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Vergoeding contributie NKV door ziektekostenverzekering?

Vergoeding aanvullende verzekering
De vergoeding voor lidmaatschap van een patiëntenvereniging is alleen mogelijk met een aanvullende zorgverzekering.

Sommige zorgverzekeraars vragen een bewijs dat de betreffende patiëntenvereniging aangesloten is bij Ieder(in). Andere zorgverzekeraars willen dat de patiëntenvereniging het lidmaatschap van Ieder(in) zichtbaar maakt op hun website. Bij ons staat dit bij Doelstelling, visie en missie onder het kopje Deelname aan koepel organisaties.

Dit overzicht geeft informatie over welke zorgverzekeraars de contributie vergoeden en onder welke voorwaarden.

Hier staat een formele verklaring dat de Nederlandse Klinefelter Vereniging lid is van de vereniging Ieder(in). Soms stellen zorgverzekeraars extra eisen aan patiëntenverenigingen waarvan de leden hun contributie via de aanvullende zorgverzekering vergoed willen krijgen. Het staat allemaal in het overzicht.

Related Posts