Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Sex chromosome aneuploidies in 2020 – The state of care and research in the world

Geslachtschromosoom aneuploïden in 2020 – De staat van zorg en onderzoek in de wereld

Aneuploïdie: Een genoommutatie waarbij een celkern één of meer chromosomen mist of te veel heeft.

Dit artikel is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Medical Genetics.
Dr. J.C. Giltay, Klinisch geneticus (Universitair Medisch Centrum Utrecht) heeft hier in het Nederlands een samenvatting van gemaakt met enige aanvulling. Deze samenvatting wordt gepubliceerd  in ons ledenblad X-tra Special van september 2020.

Related Posts