Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Het Klinefeltersyndroom is de meest voorkomende chromosoomafwijking onder geboren jongens. Er zijn zeer zeker specialisten die wel kennis hebben over het syndroom, maar niet weten hoe ermee om te gaan.

 

Vanuit mijn eigen ervaring, weet ik waar je mee te dealen kunt hebben met betrekking tot het Klinefeltersyndroom. In de zoektocht hoe ermee om te gaan, hebben we veel geleerd. Vanuit vertrouwen, geduld, hoop, maar vooral ook praktische handvatten zoals bijvoorbeeld beter afstemmen op het energielevel, is het ons gelukt om balans te vinden in ons gezin.

 

Ik ben maatschappelijk werker. Ik ben open minded en toegankelijk. Daarnaast kijk ik vooral naar de mens ipv de diagnose waarbij ik zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ik ben praktisch en onderzoekend gericht, soms confronterend, maar altijd met liefde voor mijn vak en de mensen waar ik voor werk. Ik sluit aan op datgeen wat iemand nodig heeft om het uiteindelijk grotendeels of volledig zelf te kunnen. Gewoon bij je thuis.

 

Mijn werkzaamheden zijn breed gericht. Ik werk graag met lotgenoten, partners, ouders of andere naastbetrokkenen, maar ook zeer zeker met professionals. Zowel in de begeleidende en ondersteunende rol, alsook adviserend.

 

Voor meer informatie wil ik je graag naar mijn website verwijzen: www.klinefelterzorg.nl

Mijn mailadres is: info@klinefelterzorg.nl en mijn telefoonnummer is: 31 6 23 73 06 44.

 

Related Posts