Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Ervaringsverhalen ouders van kinderen met intersekse/DSD

Beste deelnemers aan de expert meeting,

Met genoegen bied ik jullie hierbij de twee eindproducten aan van het project ‘Storytelling behoeften & ervaringen ouders van een kind met intersekse/DSD’:

  1. De digitale versie van de verhalenbundel, met daarin de ervaringsverhalen van ouders. Deze pdf is interactief, men kan via de inhoudsopgave direct op verhalen klikken, en er verschijnt een toelichting bij begrippen en termen.
  2. Het eindrapport, waarin ook een hoofdstuk is opgenomen over de expert meeting.

Rutgers zal de bundel (en het rapport) verder verspreiden onder belanghebbenden en geïnteresseerden, en met name de verhalenbundel breder delen op ouderplatforms, bij patiëntenorganisaties, DSD-teams, en andere kanalen, waaronder ook onze eigen websites. Als u hiervoor nog tips heeft, horen wij die heel graag.

Wij hopen dat het resultaat voor u ook interessant is, en dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan meer bekendheid en acceptatie van intersekse/DSD. Ook wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor het meedenken op de expert meeting.

Hartelijke groet,

Dr. Jenneke van Ditzhuijzen
Onderzoeker

Rutgers | Kenniscentrum seksualiteit

www.rutgers.nl