Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Deelnemers gezocht voor onderzoek seksueel grensoverschrijdende ervaringen (18+)

Heb jij Klinefelter? En ben je 18+? Dan willen wij graag met jou praten over jouw ervaringen!  

Stichting NNID werkt samen met kennisinstituut Atria aan een onderzoek over ervaringen met seksueel geweld. Hiervoor zoeken we personen van 18 jaar of ouder die een seksueel grensoverschrijdende ervaring hebben meegemaakt, en die dit met ons willen delen. De ervaringen worden natuurlijk anoniem verwerkt. 

We zien seksueel grensoverschrijdende ervaringen als een breed begrip: het kunnen opmerkingen zijn of ongewenste aanrakingen, maar ook seksueel geweld. Daarnaast kan het in verschillende contexten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan binnen je relatie, bij het daten, op de dansvloer, op straat, bij je werk of in het ziekenhuis. Het gaat hierbij om j́ouw ervaringen, en níet om wat anderen er misschien van zouden vinden.   

Met jouw verhaal kunnen wij programma’s ontwikkelen die gericht zijn op het voorkómen van deze ervaringen bij mensen met een vorm van seksediversiteit die de meeste mensen niet kennen. (Voor deze groep worden ook termen als DSD, gerelateerde medische diagnoses of intersekse gebruikt.) En we zorgen ervoor dat hulpverleners beter weten hoe ze hen op een goede manier kunnen begeleiden hierbij. Dat is broodnodig, want we wéten dat deze groep vaker dan andere zulke ervaringen meemaken. Maar verder is er weinig over bekend – niet over het voorkómen én niet over de hulpbehoeften erna.  

We zoeken voor dit onderzoek zowel mensen die hierover geïnterviewd willen worden áls mensen die erover willen schrijven aan de hand van door ons gestelde vragen. Voor beide manieren van deelnemen krijg je een vergoeding in de vorm van een cadeaubon.  

Het onderzoeksteam bestaat uit Britt Myren (Atria) en Mir Abe Marinus (NNID), beiden ervaren onderzoekers op het gebied van sekse, gender, seksualiteit, en emancipatie.  

Meer informatie vind je hier, puntsgewijs: https://act4respect.nl/actueel/deelnemers-gezocht-onderzoek-seksuele-grensoverschrijding-bij-personen-met-seksediversiteit/?fbclid=IwAR1QGQkNi7UVeNiSJiB2si5F5VWfZtgF9rTeKQ4X4_7sqTWKWiWA8HpyP58  

en uitgebreider https://www.seksediversiteit.nl/onderzoek-seksueel-grensoverschrijdende-ervaringen/  

Related Posts