Excuus voor de onduidelijkheid en het ongemak.

Voor 2021 hadden we de contributie inning in de periode januari/februari 2021 gepland. De automatische incasso zou in deze periode zou plaatsvinden. Evenzo de verzending van acceptgirokaarten naar  leden die nog niet met automatische
incasso hun contributie betalen.

Door ziekte op ons administratiekantoor is dit vertraagd.
We hopen dat de inning spoedig alsnog kan plaatsvinden.