Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Animatie ‘Klinefelter, en dan?’ geeft duidelijkheid

Voor mannen die tijdens een vruchtbaarheidstraject voor het eerst te horen krijgen dat ze het Klinefelter syndroom hebben, is er nu een duidelijke animatie.

Voor sommige mannen kan die diagnose hun wereld behoorlijk op zijn kop zetten. De Nederlandse Klinefelter Vereniging heeft daarom voor deze groep mannen een animatie laten maken. Deze geeft aan met welke vragen je te maken kunt krijgen en bij wie je terecht kunt voor hulp. De animatie wordt in drie academische ziekenhuizen in de spreekkamer gebruikt.

Wat is er te zien in de animatie?
De animatie laat zien dat voor sommige mannen de wereld op zijn kop staat bij de plotselinge diagnose Klinefelter syndroom. Voor andere mannen vallen puzzelstukjes op hun plaats omdat ze bepaalde klachten zoals vermoeidheid nu kunnen verklaren. Belangrijke boodschap van de animatie is dat je ondanks de diagnose nog steeds dezelfde persoon bent als vóór de diagnose. Maar dat je nu meer kennis hebt.

Je staat er niet alleen voor
De animatie geeft aan dat je er als man met Klinefelter syndroom niet alleen voor staat. Er zijn meer mannen zoals jij. Het is belangrijk dat je in gesprek blijft met je partner. Het gesprek met de partner is zeker van belang voor de kinderwens die misschien nog steeds aanwezig is. In de animatie is te zien dat je ondersteuning kunt vinden zowel in je omgeving als bij bijvoorbeeld een maatschappelijk werker uit het ziekenhuis.

Website
Er is een aparte website ontwikkeld waarop de animatie is te vinden. Op de homepage staat de animatie. De website geeft ook informatie over wat het Klinefelter syndroom is, welke mogelijkheden er zijn om je kinderwens te vervullen, bij wie je ondersteuning kunt vinden en waar je terecht kunt voor lotgenotencontact.