Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Lid worden

Word lid of donateur en ondersteun hiermee onze activiteiten.

Met je bijdrage ondersteun je de activiteiten van de Nederlandse Klinefelter Vereniging NKV), het verbeteren van het welzijn van mensen met Klinefeltersyndroom en hun ouders of verzorgers. Betere zorg betekent een betere toekomst en een gezonder leven. Met je bijdrage zijn wij in staat om te werken aan het verbeteren van de zorg en voorzieningen voor mensen met deze aandoening. Wij verwelkomen je daarom graag als lid of donateur.

De NKV geeft 4 x per jaar het ledenmagazine X-tra Special uit. Leden en donateurs ontvangen deze in blanco verpakking per post.

Door hier te klikken kun je je aanmelden bij onze ledenadministratie. Betaling van de contributie bij voorkeur via automatische incasso. Na aanmelding ontvang je schriftelijk een bevestiging en verdere uitleg over de betaling. Na ontvangst van je betaling ontvang je een welkomstpakket.

Lid worden

Als je tot een van onderstaande groepen behoort, kun je lid (of jeugdlid) van de Nederlandse Klinefelter Vereniging worden.

Doelgroepen:

  • Personen bij wie het Klinefelter Syndroom is vastgesteld (doelgroep).

Daarnaast richt de NKV zich ook op:

  • Ouders en/of verzorgers van personen met het Klinefelter Syndroom.
  • Partners van personen met het Klinefelter Syndroom.
  • Familieleden van personen met het Klinefelter Syndroom. 

De Nederlandse Klinefelter Vereniging heeft 2 vormen van lidmaatschappen, het gewone lidmaatschap (lid) en het jeugdlidmaatschap (jeugdlid). Wanneer 2 of meer leden op hetzelfde adres wonen en de vereniging maar 1 poststuk naar het adres hoeft te versturen geeft de vereniging een korting op het 2e en volgende lidmaatschappen op hetzelfde adres. Dit wordt “medelidmaatschap” genoemd.

Lid kunnen worden:

  • Personen van 18 jaar en ouder met het Klinefelter Syndroom (doelgroep),
  • ouders/verzorgers van de doelgroep,
  • partners van de doelgroep,
  • familieleden van de doelgroep.

Jeugdlid kunnen worden:

Personen tot 18 jaar met het Klinefelter Syndroom.

Voor Jeugdlidmaatschap is de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.
Jeugdleden betalen de helft van de normale contributie en hebben geen stemrecht op Algemene Ledenvergaderingen (ALV).

Donateur worden

Je kunt de vereniging ook ondersteunen door donateur te worden. Je betaalt dan jaarlijks een vast bedrag. Je ontvangt het verenigingsblad en eventuele andere informatie over de activiteiten van de vereniging. Donateurs hebben geen stemrecht op de ALV.

Donateur kunnen worden:
Personen en organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven, etc.).

De jaarlijkse bijdrage

De minimale jaarlijkse bijdrage is voor:

 volwassenen v.a. 18 jaar: € 30,-
jeugdleden tot 18 jaar: € 15,00
donateurs/ mede-lidmaatschap: minimaal € 20,-

Alle bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Voor betaling per acceptgiro geldt een toeslag van € 2,50 per jaar.
Bij aanmelding na 1 juli is de helft van de minimale bijdrage voor dat jaar verschuldigd.

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van deze kosten in de aanvullende zorgverzekering. Kijk hier voor meer informatie.