De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.

 

RSIN: 801929386
KvK Amersfoort: 40412744
Postadres: Stationsstraat 79G, 3811 MH Amersfoort
E-mail: info@klinefelter.nl
Klinefelterfoon: 06 2410 7298
Bankrekening/IBAN:  NL83 SNSB 0963 87 2435

Bestuur NKV

 • Voorzitter:
  Alfred Jonker
 • Secretaris:
  Vacature sinds 26/5/2018
 • Penningmeester:
  Jaco Lamsvelt
 • Algemene bestuursleden:
  Marc Evers
  Peer van Halderen
 • Bestuursondersteuners:
  Martine de Meijer
  Koen Wildenbeest

Werkgroep bestuurlijke ondersteuning

Hierin hebben momenteel drie personen zitting.
Een van hen ondersteunt het bestuur op het gebied van het secretariaat.

Beloningsbeleid NKV

De voorzitter, de secretaris (vacature) en de algemene bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij worden niet betaald voor hun diensten aan de vereniging; alleen hun reiskosten en onkosten – die gerelateerd zijn aan hun werk voor de NKV – worden vergoed. Wat voor de bestuursleden geldt, geldt ook voor overige vrijwilligers van de NKV. Zij ontvangen geen beloning maar alleen een vergoeding voor hun reiskosten en onkosten die gerelateerd zijn aan hun werk voor de NKV. De penningmeester – die extern is aangetrokken – ontvangt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.000,- (dit is inclusief reis- en andere onkosten). Dit bedrag is binnen de norm die geldt voor vrijwilligersvergoedingen zoals de Belastingdienst heeft vastgesteld.

Visie en Missie NKV
Statuten NKV
Beleidsplan 2015-2018

Jaarplanning bestuursvergaderingen 2020

De bestuursvergaderingen staan gepland op:
25/1 – 12/2 – 25/3 – 15/4 – 13/5 – 17/6 – 15/7 – 16/9 –  21/10 – 18/11 – 16/12

2019

Begroting 2019

2018

Financieel Jaarverslag 2018

2017

Financieel Jaarverslag 2017  

2016

Financieel Jaarverslag 2016

2015

Financieel Jaarverslag 2015

2014

Financieel Jaarverslag 2014

2013

Financieel Jaarverslag 2013

2012

Financieel Jaarverslag 2012

2011

Financieel Jaarverslag 2011

2010

Financieel Jaarverslag 2010