Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Bestuur

Bestuur NKV

 • Voorzitter
  Alfred Jonker
 • Penningmeester
  Sarita van der Slot
 • Secretaris
  Koen Wildenbeest
 • Algemene bestuursleden
  Marc Evers
  Martine van Eekeren
  Wyndham Mok
  Peer van Halderen
 • Bestuursondersteuner
  Arno Gompelman

Beloningsbeleid NKV

De (algemene) bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij worden niet betaald voor hun diensten aan de vereniging; alleen hun reiskosten en onkosten – die gerelateerd zijn aan hun werk voor de NKV – worden vergoed. Wat voor de bestuursleden geldt, geldt ook voor overige vrijwilligers van de NKV. Zij ontvangen geen beloning maar alleen een vergoeding voor hun reiskosten en onkosten die gerelateerd zijn aan hun werk voor de NKV.

Visie en Missie NKV
Statuten NKV
Beleidsplan 2020-2024

ANBI

De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.

RSIN: 801929386
KvK Amersfoort: 40412744
Postadres: Gooimeer 4, 1411 DC Naarden
E-mail: info@klinefelter.nl
Klinefelterfoon: 06 2410 7298
Bankrekening/IBAN:  NL83 SNSB 0963 87 2435

Privacyverklaring NKV

Het bestuur vergadert in 2022 1x per maand online.

2021

Financieel Jaarverslag 2021

2020

Financieel Jaarverslag 2020

2019

Financieel Jaarverslag 2019

2018

Financieel Jaarverslag 2018

2017

Financieel Jaarverslag 2017  

2016

Financieel Jaarverslag 2016

2015

Financieel Jaarverslag 2015

2014

Financieel Jaarverslag 2014

2013

Financieel Jaarverslag 2013

2012

Financieel Jaarverslag 2012

2011

Financieel Jaarverslag 2011

2010

Financieel Jaarverslag 2010