Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Landelijke ledendag 2021
In verband met het COVID-19 virus heeft het bestuur van de Nederlandse Klinefelter Vereniging besloten de geplande landelijke ledendag en de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 15 mei niet door te laten gaan.

Het ministerie van VWS (onze subsidiegever) verplicht ons echter jaarlijks een ALV te houden.

Daarom, in plaats van tijdens de landelijke ledendag zal de ALV dit jaar online via Zoom plaats vinden op 15 mei, aanvang 10 uur tot uiterlijk 11.30 uur.

Het bestuur betreurt dat we alweer niet bij elkaar kunnen komen. We hopen met deze online mogelijkheid iedereen enigszins tegemoet te komen om toch de ALV bij te kunnen wonen en veel leden online te kunnen treffen.

Doe mee!
Je hoeft er niet voor te reizen, gewoon thuis vanuit je luie stoel of vanaf de bank kan je deelnemen.
Alle leden ontvangen per mail een uitnodiging met een link naar de bijeenkomst.
Klik zaterdag 15 mei om 9.55 op die link zodat we klokslag 10 uur kunnen beginnen.

Tot ziens en welkom
Tijdens de ALV neemt de huidige penningmeester Jaco Lamsvelt afscheid. Timo Winkel heeft zich voor deze functie kandidaat gesteld. Hij heeft in de afgelopen maanden als aspirant bestuurslid de bestuursvergaderingen bijgewoond en zich ook al verdiept in de (groot)boeken van de NKV.
Voor de functie van algemeen bestuurslid heeft Martine van Eekeren zich kandidaat gesteld.

Timo Winkel en Martine van Eekeren stellen zich hier aan je voor.

Agenda ALV 15 mei 2021

1) Opening en mededelingen
2) Vaststellen agenda
3) Notulen 19 september 2020
4) Financieel verslag en jaarrekening 2020
4a) Verslag financiële controlecommissie
4b) Vaststellen jaarrekening 2020
5) Aftreden (penningmeester) en aantreden bestuursleden (2 kandidaten hebben zich gemeld)
6) Nieuwe ontwikkelingen, jaarplanning, activiteiten 2021
7) Rondvraag

Deel dit met je vrienden: