Je kunt een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens als je je ongelijk behandeld of gediscrimineerd voelt. Je hoeft geen advocaat in te schakelen en het kost niets

Onlangs was ik bij een bijeenkomst met een gastspreker die werkt bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit College ziet toe op naleving van mensenrechten in Nederland, er werken veel juristen maar ook onderzoekers. Het is onafhankelijk en kan de overheid op de vingers tikken als dit nodig is. Ook kan het College klachten over discriminatie onderzoeken en hier een oordeel over uitspreken. Het College kan voor individuen veel betekenen en ik wilde jullie dit niet onthouden.

Meer informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens kan betekenen vind je hier:

https://www.mensenrechten.nl/over-ons/waarvoor-kunt-u-bij-het-college-terecht

https://www.mensenrechten.nl/beperking

 

VN-verdrag handicap
De gastspreker gaf ook uitleg over het VN-verdrag handicap dat een jaar geleden in werking is getreden, de overheid moet naar dit verdrag handelen. Informatie over dit verdrag kun je vinden in onderstaande links.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2008/03/18/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap

https://www.mensenrechten.nl/beperking/nl/vn-verdrag

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap

 

Wetgeving gelijke behandeling
Het College voor de Rechten van de Mens mag alleen zaken behandelen die vallen onder de wetgeving voor gelijke behandeling. Denk hierbij aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) of de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ). De wetgeving voor gelijke behandeling verbiedt onderscheid tussen mensen op de volgende gronden:

 • geslacht en transseksualiteit
 • ras
 • leeftijd
 • nationaliteit
 • godsdienst en levensovertuiging
 • politieke overtuiging
 • seksuele gerichtheid
 • burgerlijke staat
 • handicap of chronische ziekte (ook in het openbaar vervoer)
 • arbeidsduur
 • vast of tijdelijk arbeidscontract

Behandeling van je klacht
Een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens gaat als volgt. Je vult het klachtenformulier in of je schrijft een brief met je klacht. Het College bepaalt of het je verzoek kan behandelen en doet onderzoek naar je klacht. Als het College voldoende informatie heeft volgt een zitting. Binnen vijf weken na de zitting spreekt het College een oordeel uit. De behandeling van je klacht is gratis.

Via deze link kom je bij het digitale klachtenformulier
https://mensenrechten.nl/met-uw-discriminatieklacht-naar-het-college

College voor de Rechten van de Mens
Kleine Singel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T: 030 – 888 38 88
F: 030 – 888 38 83
E: info@mensenrechten.nl
W: www.mensenrechten.nl

Telefonisch spreekuur: iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur

 

Martine