Bel of app de Klinefelterfoon: 06-24107298

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Nederlandse Klinefelter Vereniging heeft moeten besluiten om de bijeenkomst van 13 mei anders in te richten. Er zijn te weinig aanmeldingen voor de Landelijke Ledendag met Algemene Ledenvergadering (ALV).De bijeenkomst vindt nu plaats op een andere locatie zonder workshops en lezingen. Op deze dag houden we alleen de ALV, is er ruimte voor uitwisseling voor en tijdens de gezamenlijke lunch en keren daarna weer huiswaarts.Programma9.45 Inloop10.00 tot uiterlijk 12.00 Algemene Ledenvergadering *)+/- 12.30 gezamenlijke lunch13.30 afsluitingWaar?Van der Valk HoutenHoofdveste 253992 DH  Houten.

Kom je ook?In verband met de lunch is aanmelden een vereiste.Dit kan tot uiterlijk 10 mei 17.00Stuur een mail aan koen@klinefelter.nl.Je kunt ook bellen met 06 1816 7473. Wordt er niet opgenomen, spreek dan duidelijk de voicemail in of stuur een bericht.*) Algemene ledenvergadering (ALV)

Alle leden van de Nederlandse Klinefelter Vereniging zijn welkom en hebben stemrecht.

Agenda1 Opening en mededelingen2 Vaststellen van de agenda3 Notulen 28 mei 20224 Memorabilia (Herinneringen)5 Financieel verslag en jaarrekening 20225a Verslag financiële controlecommissie5b Vaststellen financieel verslag en jaarrekening 20226 Contributie aanpassing per 1-1-20247 Af- en aantredende bestuursleden8 Landelijke ledendag, hoe verder?9 Rondvraag

Punt 5: De kascommissie brengt tijdens de ALV verslag uit over het al dan niet in orde zijn van de financiën. Dit is een advies aan de ALV om de financiën wel of niet goed te keuren.

Heb je tevoren belangstelling voor de financiële stukken? Dan horen we dat graag en kan je opvragen bij Koen (mail naar koen@klinefelter.nl of bel naar 06 1816 7473).

Het evenement is afgelopen.

Datum

13 mei 2023
Verlopen!

Tijd

09:45 - 13:30
Categorie