Europese enquête naar lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen, alsook non-binaire en andere qua gender non-conforme personen.

Behalve incidentele nieuwsberichten over discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en interseksepersonen (LHBTI-)personen is er in de gehele EU zeer weinig vergelijkbare informatie verzameld over de dagelijkse ervaringen van LHBTI-personen met betrekking tot discriminatie.

Om de wetgeving voor gelijke behandeling en de beleidsmaking te ondersteunen heeft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) een LHBTI-enquête samengesteld met een vragenlijst die online beschikbaar is. Het doel van de vragenlijst is de meningen verzamelen van homoseksuele, lesbische, biseksuele, trans- en interseksepersonen mensen die ouder zijn dan 15 jaar en die in de gehele Europese Unie, Servië of Noord-Macedonië wonen.

Jow deelname aan deze enquête is uiterst belangrijk. Jer antwoorden zullen anoniem worden verwerkt zodat niemand je antwoorden kan herkennen wanneer de resultaten worden gepresenteerd.

Op basis van de enquêteresultaten zullen nationale en Europese beleidsmakers, alsmede niet-gouvernementele instellingen of maatschappelijke organisaties in staat zijn hun strategieën en activiteiten doelgerichter te bepalen, teneinde de LHBTI-gemeenschap te ondersteunen vrij te leven en zich uit te drukken zonder discriminatie. Om zoveel mogelijk gewicht te geven aan de resultaten, rekent de Europese LHBTI-enquête op de deelname van een grote en gevarieerde groep lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en interseksepersonen personen uit elk land.

Dit is de tweede editie van van de meest omvangrijke enquête die binnen de EU zal worden gehouden onder de LHBTI-gemeenschap.

HIER staat de enquête.
Attentie: de eerste pagina is in  het Engels. Klik op  ‘Take the Survey’. Kies op de volgende pagina voor de Nederlandse  taal; alle vragen daarna zijn in het Nederlands.


Jouw verhaal is belangrijk

www.lgbtisurvey.eu/lgbti


De enquête wordt uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor de Grondrechten van de Europese Unie (FRA). De technische implementatie wordt uitgevoerd door Agilis, een statistisch adviesbureau. De communicatie wordt verzorgd door Homo Evolution, een organisatie gespecialiseerd in communicatie voor de LHBTI -gemeenschap.