De voorzitter van de NKV heeft regelmatig contact met mensen van Bayer om samen met de voorzitters van andere patiënten- en belangenorganisatie en een endocrinoloog over het testosteron suppletiemiddel Nebido.

De bedoeling hiervan is dat ze willen dat Nebido volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraars en dat de huidige bijbetaling per kwartaal wordt afgeschaft. Daarvoor moeten ze kunnen aantonen met o.a. een literatuurstudie dat Nebido een andere werking heeft dan Sustanon.

De patiëntenorganisaties hebben een vragenlijst gemaakt die over testosteronsuppletie gaat. Uit de resultaten van deze vragenlijst kan naar voren komen, dat mannen wellicht wel Nebido zouden willen gebruiken maar dat nu achterwege laten vanwege de eigen bijdrage die per kwartaal betaald dient te worden.

Doe je mee?

Klik dan HIER