Doe mee aan een onderzoek om inzicht te krijgen in uw ervaringen met de huisarts, doktersassistent, maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Het onderzoek richt zich op thema’s als gezondheid, gender en seksuele oriëntatie en de communicatie hierover. Door uw deelname draagt u bij aan een inclusieve en toegankelijke zorg voor iedereen.

Klik HIER voor het onderzoek

Beantwoord alle vragen naar uw beste weten. Er zijn geen foute of goede antwoorden. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en samengevoegd met die van anderen.

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in beslag nemen. De vragenlijst begint met een paar vragen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan dit onderzoek.