Wat is uw ervaring in de opvoeding? En met de omgeving en (medisch) zorg? Graag hoort Kenniscentrum op het gebied van seksualiteit Rutgers uw ervaringen en behoeften. Zij verzamelen deze ervaringsverhalen om andere ouders van een kind met een variatie in geslachtsontwikkeling (intersekse/DSD) te helpen. Mensen in uw omgeving, zorgverleners en andere professionals kunnen deze (anonieme) online ervaringsverhalen lezen zodat ze informatie krijgen wat ouders meemaken en hoe ze ouders beter kunnen steunen en begeleiden.

 

Meer informatie: www.rutgers.nl/ervaringsverhalenouders

Of neem direct contact op met de onderzoekers: ervaringsverhalenouders@rutgers.nl

In de webpagina met meer informatie staat wie de Rutgers precies zoekt, wat ze met de ervaringsverhalen gaan doen en waarom ze dit doen.