Zaterdag 13 mei

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en bestuur

Beste vrijwilliger en/of bestuurslid van de Nederlandse Klinefelter Vereniging,

In verband met het aantal afmeldingen voor zaterdag 18 maart is besloten om de Deskundigheidsbevorderingsdag voor vrijwilligers en bestuur te verzetten naar zaterdag 13 mei a.s. Het programma blijft ongewijzigd.

We gaan deze dag aan de slag met de Consent Methode samen met de ontwikkelaar van deze methodiek: Baudy Wiechers.

Programma

10.00-10.30 uur: Inloop, de koffie en thee staan klaar
10.30-10.50 uur: Aankomst en kennismakingsronde en inleiding consentmethode o.l.v. Baudy Wiechers
10.50-11.00 uur:  Mededelingen en tijd voor vragen
11.00-13.00 uur:  Consent-Spel spelen in twee groepen
13.00-14.00 uur:  Tijd voor een heerlijke Lunch
14.00-15.30 uur:  Uitwisseling over het vrijwilligerswerk en de bestuurstaken voor de vereniging en hoe gaan we verder gaan in 2017

De middag wordt begeleid door Baudy Wiechers en we passen ‘de Consent methode in de praktijk’ toe

15.30 -16.00 uur:  Afronding

Aanmelden

Graag je reactie of je deze dag aanwezig kunt zijn (en je eventuele dieetwensen) sturen naar nkv@klinefelter.nl

Adres

PGO Support
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht

Namens het bestuur van de Nederlandse Klinefelter Vereniging

Met vriendelijke groet,

Paula van Walsum
Coördinator vrijwilligerswerk NKV
0649925062