ANBI 2017-12-04T11:46:27+00:00

De Nederlandse Klinefelter Vereniging (NKV) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.

 

RSIN: 801929386
KvK Amersfoort: 40412744
Postadres: Stationsstraat 79G, 3811 MH Amersfoort
E-mail: nkv@klinefelter.nl
Telefoon: 033 445 07 30

Bestuur NKV

Alfred Jonker, Voorzitter
Martine de Meijer, Secretaris
Jaco Lamsvelt, Penningmeester a/i
Marc Evers
Gijsbert Karman
Peer van Halderen

Beloningsbeleid NKV

De voorzitter, de secretaris en de twee algemene bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij worden niet betaald voor hun diensten aan de vereniging; alleen hun reiskosten en onkosten – die gerelateerd zijn aan hun werk voor de NKV – worden vergoed. Wat voor de bestuursleden geldt, geldt ook voor overige vrijwilligers van de NKV. Zij ontvangen geen beloning maar alleen een vergoeding voor hun reiskosten en onkosten die gerelateerd zijn aan hun werk voor de NKV. De penningmeester – die ad interim is aangetrokken – ontvangt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.000,- (dit is inclusief reis- en andere onkosten). Dit bedrag is binnen de norm die geldt voor vrijwilligersvergoedingen zoals de Belastingdienst heeft vastgesteld.

Visie en Missie NKV
Statuten NKV
Beleidsplan 2015-2018

Jaarplanning bestuursvergaderingen 2017

De bestuursvergaderingen staan gepland op: 11/1 – 8/3 – 3/5 – 5/7 – 6/9 – 1/11

2017

Begroting 2017

2016

Financieel Jaarverslag 2016

Activiteitenverslag 2016

2015

Financieel Jaarverslag 2015
Activiteitenverslag 2015

2014

Financieel Jaarverslag 2014

2013

Financieel Jaarverslag 2013

2012

Financieel Jaarverslag 2012

2011

Financieel Jaarverslag 2011

2010

Financieel Jaarverslag 2010